Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, uitvoeren van baggerwerkzaamheden, Bulkheuvelseweg thv nr. 16, Ophemert

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het uitvoeren van baggerwerkzaamheden, Bulkheuvelseweg thv nr. 16 (kad. OHM H0485), in Ophemert (31-3-2017)