Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, verbouwen van een woning, Karnheuvelsestraat 22, Est

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het verbouwen van een woning, Karnheuvelsestraat 22, in Est (13-12-2017)