Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, vergraven van B-watergangen, Esterweg 15b, 4185 NM Est

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het vergraven van B-watergangen, Esterweg 15b, 4185 NM, in Est (29-8-2016)