Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, vergroten van woning en winkel, Korfgraaf 1b, Hellouw

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het vergroten van woning en winkel, Korfgraaf 1b, , in Hellouw (16-2-2016)