Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, vervangen van asfaltconstructie en aanbrengen betonsloof, Melsinghdreef 6, 4176 BB, Tuil

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het vervangen van asfaltconstructie en aanbrengen betonsloof, Melsinghdreef 6, 4176 BB, in Tuil (19-6-2017)