Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, vervangen van de dakafwerking, Gasthuisstraat, 4181 AP, Waardenburg

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het vervangen van de dakafwerking, Gasthuisstraat, 4181 AP, in Waardenburg (19-2-2016)