Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, vervangen van de kap van de schuur en draaien deel van de schuur, Gerestraat 9a, Heesselt

GEMEENTE NEERIJNEN WEEK 39  2015

10-09-2015 Gerestraat 9a Heesselt aangevraagde omgevingsvergunning

Zaaknummer Omgevingsvergunning 021445939

Activiteit Het vervangen van de kap van de schuur en draaien deel van de schuur

Datum ontvangen 10-09-2015

Datum publicatie 23-09-2015

Tegen een aanvraag is geen bezwaar of beroep mogelijk