Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, vervangen van een tuinbouwkas, Karneheuvelsestraat 1a, 4185 NE, Est

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het vervangen van een tuinbouwkas, Karneheuvelsestraat 1a, 4185 NE, in Est (14-4-2017)