Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, vervangen van het laatste deel open sloot op het terrein door een duiker, Industrieweg 22, 4181 CB, Waardenburg

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het vervangen van het laatste deel open sloot op het terrein door een duiker, Industrieweg 22, 4181 CB, in Waardenburg (4-11-2016)