Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, verwijderen van de dakramen, Waalbandijk 33, 4174 GN, Hellouw

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het verwijderen van de dakramen, Waalbandijk 33, 4174 GN, in Hellouw (2-6-2016)