Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning, wijzigen van de luchtwasser, Meikampgraaf 12, 4174 LB, Hellouw

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het wijzigen van de luchtwasser, Meikampgraaf 12, 4174 LB, in Hellouw (1-12-2015)