Officiele publicatie

Afvoeren monumentale status, Molenstraat 44, Ophemert

Op 21 juni 2016 besloot het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Neerijnen om het pand gelegen aan de Molenstraat 44 te Ophemert van de gemeentelijke monumentenlijst af te halen. Hiermee vervalt de monumentale bescherming op basis van de Erfgoedverordening Neerijnen 2010. Het besluit ligt vanaf vrijdag 1 juli 2016 tot en met donderdag 11 augustus 2016 ter inzage op het gemeentehuis. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen het besluit. U kunt het besluit op het gemeentehuis inzien. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken, dient u vooraf een afspraak te maken.

De officiële en volledige publicatie vindt u op www.neerijnen.nl. Klikt u daarvoor eenmaal op het icoon Bekendmakingen.