Officiele publicatie

Bekendmaking Agressiebeleid

Het Dagelijks Bestuur van Omgevingsdienst Rivierenland heeft op 19 september 2016 besloten vast te stellen:

1. Agressiebeleid Omgevingsdienst Rivierenland 2016.

Op bovengenoemde datum heeft het Dagelijks Bestuur gelijktijdig besloten in te trekken:

1. Agressieprotocol Omgevingsdienst Rivierenland 2013, vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Rivierenland op 17 juni 2013.

Het Agressiebeleid ODR 2016 treedt in werking acht dagen na de bekendmaking.

Het Agressiebeleid ODR 2016 ligt gedurende kantooruren ter inzage op het kantoor van de Omgevingsdienst Rivierenland, Burg. van Lidth de Jeudelaan 3, 4001 VK Tiel. Voor informatie over het raadplegen van de regelingen en besluiten kunt u contact opnemen met het secretariaat via (0344) 57 93 14.

Tiel, 19 september 2016,

Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Rivierenland,
Namens deze:de directeur,drs. A. Schipper,