Officiele publicatie

Bekendmaking Besluit aanwijzing klachtencoördinator

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Rivierenland,

Gelet op haar besluit van 23 juni 2014 tot vaststelling van de “Regeling interne klachtbehandeling Omgevingsdienst Rivierenland”,

 

Besluit:

  • 1.
    De stafjurist met terugwerkende kracht tot en met 1 april 2013 aan te wijzen als klachtencoördinator;
  • 2.
    Alle functies in het team Juridische zaken (van de afdeling Specialisten & Advies) met terugwerkende kracht tot en met 1 april 2013 aan te wijzen als plaatsvervangend klachtencoördinator.

 

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 14 december 2015,

 

de voorzitter, de secretaris,

 

 

C.A.H. Zondag A. Schipper