Officiele publicatie

Bekendmaking diverse besluiten

Het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter van de Omgevingsdienst Rivierenland, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft,

maken het volgende bekend:

Het Dagelijks Bestuur en de voorzitter hebben op 21 maart 2016 besloten vast te stellen:

 • 1.
  Reglement ambtelijk horen 2016;
 • 2.
  Mandaatregeling afdelingshoofden 2016;

  

Het Dagelijks Bestuur en - op onderdelen - de voorzitter hebben op 13 juni 2016 besloten vast te stellen:

 

 • 1.
  Beleidsnotitie Contractbeheer en Contractmanagement ODR 2016;
 • 2.
  Mandaatregeling directeur ODR 2016 en de Mandaatregeling directeur ODR 2013 in te trekken;
 • 3.
  Besluit rechtspositieregeling nr. 2 en het Besluit rechtspositieregeling nr. 1 vastgesteld op 1 februari 2016 in te trekken;
 • 4.
  Vakantie- en verlofregeling ODR 2016;
 • 5.
  Bijzonder (eenmalig) mandaat van het Dagelijks Bestuur aan de voorzitter;

Het Algemeen Bestuur heeft op 27 juni 2016 besloten vast te stellen:

 • 1.
  Mandaatregeling afdelingshoofden ODR 2016;
 • 2.
  Mandaatregeling directeur ODR 2016 en de Mandaatregeling directeur ODR 2013 in te trekken;
 • 3.
  Reglement ambtelijk horen 2016;

Voor de inwerkingtreding van de regelingen en besluiten wordt verwezen naar de betreffende regeling of het betreffende besluit.

Bovenstaande regelingen en besluiten liggen gedurende kantooruren ter inzage op het kantoor van de Omgevingsdienst Rivierenland, Burg. van Lidth de Jeudelaan 3, 4001 VK Tiel. Voor informatie over het raadplegen van de regelingen en besluiten kunt u contact opnemen met het secretariaat via (0344) 57 93 14.

  

Tiel, 25 juli 2016

Het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter van Omgevingsdienst Rivierenland,

 

Namens deze:

de directeur,

drs. A. Schipper