Officiele publicatie

Bekendmaking diverse besluiten Omgevingsdienst Rivierenland

Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Rivierenland,

maken het volgende bekend:

Het Dagelijks Bestuur heeft op 17 juni 2013 besloten vast te stellen:

1.Agressieprotocol 2013.

Het Dagelijks Bestuur heeft op 2 december 2013 besloten vast te stellen:

1.Budgethoudersregeling Omgevingsdienst Rivierenland 2014.

Het Dagelijks Bestuur heeft op 26 mei 2014 besloten vast te stellen:

1.Reglement van Orde Dagelijks Bestuur ODR.

Het Algemeen Bestuur heeft op 27 juni 2013 besloten vast te stellen:

 • 1.
  Fiscale regeling woon- werkverkeer;
 • 2.
  Gedragscode voor ambtenaren van de ODR;
 • 3.
  Gelders Sociaal Plan en Allonge;
 • 4.
  Instellen Centraal Georganiseerd Overleg ;
 • 5.
  Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de ODR;
 • 6.
  Regeling algemene dienst ODR;
 • 7.
  Regeling melding vermoeden misstanden ODR;
 • 8.
  Vakantie- en verlofregeling ODR.

Het Algemeen Bestuur heeft op 18 december 2013 besloten vast te stellen:

 • 1.
  Standaard werktijdenregeling Omgevingsdienst Rivierenland 2013;
 • 2.
  Bijzondere werktijdenregeling Omgevingsdienst Rivierenland 2013;
 • 3.
  Inkoop- en aanbestedingsbeleid ODR;
 • 4.
  Opleidingsbeleid ODR 2013;
 • 5.
  Nota reserves en voorzieningen ODR;
 • 6.
  Opleidingsplan 2013/2014 ODR;
 • 7.
  Regeling studiefaciliteiten Omgevingsdienst Rivierenland 2013.

Voor de inwerkingtreding van de regelingen en besluiten wordt verwezen naar de betreffende regeling of het betreffende besluit.

Bovenstaande regelingen en besluiten liggen gedurende kantooruren ter inzage op het kantoor van de Omgevingsdienst Rivierenland, Burg. van Lidth de Jeudelaan 3, 4001 VK Tiel. Voor informatie over het raadplegen van de regelingen en besluiten kunt u contact opnemen met het secretariaat via (0344) 57 93 14.

Tiel 3 augustus 2015

Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Omgevingsdienst Rivierenland,

Namens deze:

de directeur,

drs. A. Schipper