Officiele publicatie

Bekendmaking diverse besluiten Omgevingsdienst Rivierenland

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Rivierenland,

maakt het volgende bekend:

Het Dagelijks Bestuur heeft op 3 november 2014 besloten vast te stellen:

 • 1.
  Instructie budgethouders 2014.

Het Dagelijks Bestuur heeft op 20 april 2015 besloten vast te stellen:

 • 1.
  Het wijzingsbesluit CAR-UWO ODR 2015 nr. 1;
 • 2.
  Het wijzingsbesluit CAR-UWO ODR 2015 nr. 2;
 • 3.
  Het Gelders functiehuis;
 • 4.
  De conversietabel schaal 15 Gelders functiehuis;
 • 5.
  De kaderregeling gesprekkencyclus;
 • 6.
  Notitie werving en selectie;
 • 7.
  Procedurerregeling functiebeschrijving en waardering;
 • 8.
  Regeling melding vermoeden misstanden 2015;
 • 9.
  Covenant medezeggenschap.

Het Dagelijks Bestuur heeft op 10 juni 2015 besloten vast te stellen:

 • 1.
  Alcohol- en drugsbeleid Omgevingsdienst Rivierenland;

2. Notite Het ODR-werken (inclusief bijlagen).

Voor de inwerkingtreding van de regelingen en besluiten wordt verwezen naar de betreffende regeling of het betreffende besluit.

Bovenstaande regelingen en besluiten liggen gedurende kantooruren ter inzage op het kantoor van de Omgevingsdienst Rivierenland, Burg. van Lidth de Jeudelaan 3, 4001 VK Tiel. Voor informatie over het raadplegen van de regelingen en besluiten kunt u contact opnemen met het secretariaat via (0344) 57 93 14.

Tiel 29 juli 2015

Het Dagelijks Bestuur van Omgevingsdienst Rivierenland,
Namens deze: drs. A. Schipper