Officiele publicatie

Bekendmaking drie (Beleids)regelingen

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Rivierenland,

heeft op 30 maart 2017 besloten vast te stellen:

1. Lokale arbeidsvoorwaardenregeling Gelderse Omgevingsdiensten 2017;

2. Regeling tegemoetkoming woon-werkverkeer Gelderse Omgevingsdiensten.

en op 7 juni 2017:

3. Asbestbeleid Omgevingsdienst Rivierenland.

Voor de inwerkingtreding van de regelingen en besluiten wordt verwezen naar de betreffende regeling of het betreffende besluit.

Bovenstaande regelingen, evenals de beleidsregels (omdat deze qua bijlages te omvangrijkzijn) liggen gedurende kantooruren ter inzage op het kantoor van de Omgevingsdienst Rivierenland, Burg. van Lidth de Jeudelaan 3, 4001 VK Tiel. Voor informatie over het raadplegen van de regelingen en besluiten kunt u contact opnemen met het secretariaat via (0344) 57 93 14.

Tiel, 15 juni 2017

dagelijks bestuur Omgevingsdienst Rivierenland
Namens deze: wnd. directeur, drs. R.S. Dijkstra