Officiele publicatie

Bekendmaking Reïntegratiebeleid 2015 en Arbobeleid ODR

Het Dagelijks Bestuur

maakt bekend:

Het Dagelijks Bestuur heeft op 23 november 2015 besloten vast te stellen:

1. Het Reïntegratiebeleid 2015

2. Het Arbobeleid Omgevingsdienst Rivierenland

De inwerkingtreding is in beide gevallen acht dagen na de bekendmaking.

Bovenstaande regelingen en besluiten liggen gedurende kantooruren ter inzage op het kantoor van de Omgevingsdienst Rivierenland, Burg. van Lidth de Jeudelaan 3, 4001 VK Tiel. Voor informatie over het raadplegen van de regelingen en besluiten kunt u contact opnemen met het secretariaat via (0344) 57 93 14.

Tiel, 21 december 2015

het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Rivierenland,

Namens deze:

de directeur,

drs. A. Schipper