Officiele publicatie

Beleidsregel subsidie jaarwisseling, gemeente Neerijnen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen heeft op 30 november 2015 de beleidsregel subsidie jaarwisseling vastgesteld. Dit beleid treedt in werking de dag na deze publicatie en ligt voor een ieder vanaf 10 december 2015 tot en met 22 januari 2015 ter inzage tijdens de openingstijden. Daarnaast kunt u via de gemeentelijke website (https://www.neerijnen.nl/beleidsregel_subsidie_jaarwisseling/) kennisnemen van de inhoud van de beleidsregel.

Er kan geen bezwaar of beroep tegen de beleidsregel worden ingediend.