Officiele publicatie

Beleidsregels standplaatsen 2015 gemeente Neerijnen

15-20786

Beleidsregels standplaatsen 2015

Burgemeester en wethouders van Neerijnen hebben op 20 juli 2015 nieuwe beleidsregels vastgesteld voor standplaatsen, als aanvulling op artikel 5.18 (standplaatsvergunningen) van de Algemene Plaatselijke Verordening Neerijnen 2013. Het gaat om het actualiseren van de beleidsregels uit 2010 op een aantal punten. De beleidsregels zijn in werking getreden op 1 september 2015.

In beleidsregel 19 is abusievelijk een klein stukje tekst niet opgenomen. Dit wordt met een nieuwe bekendmaking gecorrigeerd. De beleidsregels standplaatsen 2015 treden na bekendmaking met terugwerkende kracht in werking op 1 september 2015.

De beleidsregels liggen voor een periode van zes weken tijdens openingstijden in het gemeentehuis ter inzage, Van Pallandtweg 11 in Neerijnen. Ook zijn de beleidsregels te bekijken op de gemeentelijke website, www.neerijnen.nl

Tegen het besluit tot vaststelling kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.