Officiele publicatie

Besluit Bestuurlijke Informatie Justitiabelen , gemeente Neerijnen

De burgemeester van Neerijnen, Gelet op het bepaalde in artikel 11a van het Besluit justitiële gegevens van de Minister van Veiligheid en Justitie, inhoudende toestemming tot het verstrekken van justitiële gegevens aan burgemeesters en het Korps Landelijke Politiediensten ten behoeve van de pilot Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ); besluit: de volgende personen aan te wijzen, als zijnde aangewezen contactpersoon voor het ontvangen van justitiële gegevens als bedoeld in artikel 11a van bovenstaand genoemd besluit. 1. Diana van den Berg 2. Ruben de Gans