Officiele publicatie

Besluit om de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2016 van toepassing te laten blijven, gemeente Neerijnen

De raad van de gemeente Neerijnen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 maart 2017;

Besluit :

  • a.
    De “Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2016” en de daarbij behorende “Tarieventabel 2016” van toepassing te laten blijven totdat de nieuwe verordening en tarieventabel zijn vastgesteld.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 30 maart 2017

, voorzitter
, griffier