Officiele publicatie

Buiten behandeling gelaten, kappen van een Es (vergunningsvrij), N 830 sectie Haaften H 330, Haaften

buiten behandeling gelaten, N 830 sectie Haaften H 330, Haaften, het kappen van een Es (vergunningsvrij) (21-7-2016)