Officiele publicatie

Buiten behandeling gelaten, melkveestal, aanbouw kantoor en aanleg nieuwe inrit, Graaf Reinaldweg 2a, 4174 LE, Hellouw

buiten behandeling gelaten, Graaf Reinaldweg 2a, 4174 LE, Hellouw, een melkveestal, aanbouw kantoor en aanleg nieuwe inrit (5-7-2017)