Officiele publicatie

Buiten behandeling gelaten, bouwen van 25 woningen, Klingelenberg fase 2c, Tuil

buiten behandeling gelaten, Klingelenberg fase 2c, Tuil, het bouwen van 25 woningen (2-1-2018)