Officiele publicatie

Buiten behandeling gelaten, kappen van 3 bomen, Zandweg 5, 4181 PL, Waardenburg

buiten behandeling gelaten, Zandweg 5, 4181 PL, Waardenburg, het kappen van 3 bomen (0-1-1900)