Officiele publicatie

Buiten behandeling gelaten, kappen van een witte paardenkastanje (vergunningsvrij), N 830 sectie Waardenburg W 563, Waardenburg

buiten behandeling gelaten, N 830 sectie Waardenburg W 563, Waardenburg, het kappen van een witte paardenkastanje (vergunningsvrij) (21-7-2016)