Officiele publicatie

Buiten behandeling gelaten, uitbreiden van een bedrijfsruimte met expeditie, Bommelsestraat 26, 4061 RG, Ophemert

buiten behandeling gelaten, Bommelsestraat 26, 4061 RG, Ophemert, het uitbreiden van een bedrijfsruimte met expeditie (27-10-2016)