Officiele publicatie

Buiten behandeling gelaten, wijzigen van de vorm dak van een opkweekkas, Esterweg 57, 4061 PX, Ophemert

buiten behandeling gelaten, Esterweg 57, 4061 PX, Ophemert, het wijzigen van de vorm dak van een opkweekkas (7-9-2016)