Officiele publicatie

Burgemeester en Wethouders van Neerijnen:

Overwegende dat:

* gemeente Neerijnen beleid heeft vastgelegd aangaande het opladen van elektische auto's;

* in de directe omgeving van de Karel Doormanstraat te Hellouw nog geen voorziening aanwezig is

voor het opladen van elektrische auto's;

* een aanvraag is gedaan door Allego BV voor het plaatsen van een laadpaal bij de parkeerplaats

langs de Karel Doormanstraat tegenover huisnummer 1 (zie onderstaande situatiefoto)

Gelet op:

  • het beleid openbaar laden Neerijnen;
  • het aantal parkeerplaatsen in de directe omgeving voldoet aan de parkeernorm 1.6
  • de bepalingen in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990
  • het overleg dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) heeft plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de politie-eenheid Oost Nederland, district Gelderland Zuid;
  • hij over dit besluit een positief advies heeft uitgebracht;
  • op het feit dat er geen andere belangen worden geschaad door deze maatregel;
  • het mandaatbesluit van gemeente Neerijnen d.d. 12 november 2014.waarin het nemen van verkeerbesluiten wordt gemandateerd aan Avri in Geldermalsen
  • BESLUITEN: