Officiele publicatie

CAR-UWO wijziging als gevolg van de salariswijzigingen WML en IKB Cao Gemeenten 2017

De volgende circulaire van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) vast te stellen en deze in werking te laten treden met ingang van de per circulaire vermelde datum.

  • De circulaire van 09 oktober 2017 TAZ/U201700653 betreffende de CAR-UWO wijziging als gevolg van de salariswijzigingen WML en IKB Cao Gemeenten 2017 - 2019 overeenkomstig de bijlage.

Bijlage 1

Bij LOGA-brief

TAZ/U201700653

CAR-tekst met toelichting per 1 augustus 2017

A.

Bijlage 1, Salarisverhoging, wordt als volgt aangevuld: Met ingang van 1 augustus 2017 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,0%.

B.

Bijlage IIA, salaristabel gemeenteambtenaren per 1 augustus 2017, nieuwe structuur, wordt de toelichting onder de salaristabel * vervangen door de volgende tekst:

Als het schaalbedrag onder het voor de medewerker geldende minimumloon ligt, heeft de medewerker per 1 augustus 2017 recht op het voor hem geldende minimumloon overeenkomstig de bepalingen in de WML voor medewerkers van 22 jaar en ouder. Vanaf 1 juli 2019 heeft de medewerker tenminste recht op het voor hem geldende minimumloon overeenkomstig de bepalingen in de WML voor medewerkers van 21 jaar en ouder. Voor de ambtenaar die valt onder de definitie van artikel 1:2c, eerste lid geldt een aparte schaal: schaal A. Het bedrag van de periodiek 0 is gelijk aan het wettelijk minimumloon. Het bedrag van de periodiek 11 is gelijk aan 120% van het wettelijk minimumloon. De salarisbedragen voor schaal A worden geïndexeerd op de ontwikkeling van het wettelijk minimumloon en elk jaar op 1 januari vastgesteld door het LOGA en gepubliceerd op www.car-uwo.nl.

Bijlage 2

Bij LOGA-brief

TAZ/U201700653

CAR-tekst met toelichting per 1 december 2017

A.

In artikel 3:28, tweede lid, onder b wordt het percentage “6%” vervangen door: “6,5%”.

Bijlage 3

Bij LOGA-brief

TAZ/U201700653

CAR-tekst met toelichting per 1 januari 2018

A.

Bijlage 1, Salarisverhoging, wordt als volgt aangevuld:

Met ingang van 1 januari 2018 worden de schaalbedragen verhoogd met 1,5%.

Bijlage 4

Bij LOGA-brief

TAZ/U201700653

CAR-tekst met toelichting per 1 juli 2018

A.

In artikel 3:28, tweede lid, onder b wordt het percentage “6,5%” vervangen door: “6,75%”.

Bijlage 5

Bij LOGA-brief

TAZ/U201700653

CAR: bijlage IIa

Salaristabel gemeenteambtenaren per 1 augustus 2017, nieuwe structuur periodiek

Schaal

periodiek

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1513

1548

1587

1632

1680

1791

2010

2300

2553

2753

1

1548

1600

1653

1705

1760

1873

2094

2393

2661

2882

2

1586

1652

1718

1778

1840

1954

2179

2487

2770

3009

3

1624

1704

1784

1850

1920

2036

2264

2580

2879

3137

4

1661

1756

1849

1923

2000

2118

2349

2673

2988

3266

5

1699

1808

1915

1996

2080

2200

2433

2766

3096

3394

6

1737

1859

1980

2069

2160

2281

2518

2860

3206

3522

7

1775

1911

2046

2142

2240

2362

2603

2953

3314

3650

8

1813

1963

2111

2215

2320

2444

2688

3046

3423

3778

9

1850

2015

2177

2287

2401

2526

2772

3139

3532

3907

10

1888

2067

2242

2360

2480

2607

2857

3233

3641

4034

11

1926

2119

2308

2433

2561

2689

2942

3326

3749

4162

  

Schaal

periodiek

10

11

11A

12

13

14

15

16

17

18

0

3035

3298

3630

3963

4424

4700

5054

5412

5988

6637

1

3166

3435

3767

4099

4558

4861

5241

5629

6223

6890

2

3297

3571

3903

4234

4692

5023

5427

5846

6457

7142

3

3429

3707

4039

4368

4825

5184

5614

6064

6692

7394

4

3560

3844

4175

4502

4959

5346

5800

6282

6926

7646

5

3692

3980

4309

4636

5093

5508

5987

6499

7161

7898

6

3823

4117

4443

4769

5227

5669

6174

6716

7396

8150

7

3955

4252

4577

4903

5360

5831

6361

6934

7630

8403

8

4086

4386

4710

5036

5494

5993

6548

7151

7865

8655

9

4216

4520

4844

5170

5628

6154

6734

7369

8099

8907

10

4345

4653

4977

5304

5761

6315

6921

7586

8334

9159

11

4474

4787

5111

5438

5895

6477

7108

7804

8568

9411

Bijlage 6

Bij LOGA-brief

TAZ/U201700653

CAR: bijlage IIa

Salaristabel gemeenteambtenaren per 1 januari 2018, nieuwe structuur periodiek

Schaal

periodiek

1

2

3

4

5

6

7

8

8

10

0

1535

1571

1611

1657

1705

1818

2040

2335

2591

2795

1

1571

1624

1677

1731

1786

1901

2126

2429

2701

2925

2

1610

1677

1744

1805

1867

1984

2212

2524

2812

3054

3

1648

1729

1810

1878

1949

2067

2298

2618

2922

3185

4

1686

1782

1877

1952

2030

2150

2384

2713

3032

3315

5

1725

1835

1943

2026

2111

2233

2470

2808

3143

3445

6

1763

1887

2010

2100

2193

2315

2556

2903

3254

3575

7

1801

1940

2076

2174

2274

2398

2642

2997

3364

3705

8

1840

1993

2143

2248

2355

2481

2728

3092

3474

3835

9

1878

2045

2209

2322

2437

2564

2814

3187

3585

3965

10

1917

2098

2276

2396

2518

2646

2900

3281

3695

4095

11

1955

2151

2342

2470

2599

2729

2986

3376

3805

4225

Schaal

periodiek

10a

11

11a

12

13

14

15

16

17

18

0

3080

3348

3685

4022

4490

4770

5129

5493

6078

6737

1

3214

3486

3823

4161

4626

4934

5319

5713

6316

6993

2

3347

3625

3962

4297

4762

5099

5509

5934

6554

7249

3

3481

3763

4100

4433

4897

5262

5698

6155

6792

7505

4

3614

3901

4238

4569

5033

5426

5887

6376

7030

7761

5

3747

4040

4373

4705

5169

5590

6077

6596

7268

8017

6

3880

4179

4509

4840

5305

5754

6267

6817

7506

8273

7

4014

4316

4645

4976

5441

5918

6457

7038

7745

8529

8

4147

4451

4781

5112

5577

6083

6646

7258

7983

8784

9

4279

4587

4916

5248

5712

6246

6835

7480

8221

9041

10

4410

4723

5052

5384

5848

6410

7025

7700

8459

9296

11

4541

4859

5188

5520

5984

6574

7215

7921

8697

9553

Bijlage 7

Bij LOGA-brief

TAZ/U201700653

CAR: bijlage II

Inpassingtabel betreffende de gemeentelijke garantiesalarissen per 1 augustus 2017

Regelnummer

Garantieschalen

33

3425

35

3550

37

3673

39

3785

41

3903

43

4025

45

4155

47

4281

49

4402

51

4524

53

4640

57

4886

59

5002

61

5124

63

5261

67

5564

69

5717

73

6019

75

6172

77

6346

79

6517

81

6688

83

6875

85

7075

87

7276

89

7479

91

7680

93

7881

95

8086

Bijlage 8

Bij LOGA-brief

TAZ/U201700653

CAR: bijlage II

Inpassingtabel betreffende de gemeentelijke garantiesalarissen per 1 januari 2018

Regelnummer

Garantieschalen

33

3476

35

3603

37

3729

39

3842

41

3961

43

4086

45

4217

47

4345

49

4468

51

4592

53

4710

57

4959

59

5077

61

5201

63

5340

67

5648

69

5802

73

6109

75

6264

77

6441

79

6615

81

6788

83

6978

85

7182

87

7386

89

7591

91

7795

93

8000

95

8207

Bijlage 9

Bij LOGA-brief

TAZ/U201700653

CAR: bijlage IVa1

Salarisschalen kunstzinnige vorming per 1 augustus 2017

ervaringsjaar/

periodiek

5

6

7

8

9

10

Aanloopbedrag 1

1818

1856

1895

1945

2204

2577

Aanloopbedrag 2

0

1945

2003

2072

2330

2698

Aanloopbedrag 3

0

0

0

2204

2454

2826

0

1895

2072

2139

2330

2577

2894

1

1945

2139

2204

2393

2639

2970

2

2003

2204

2269

2454

2698

3041

3

2072

2269

2330

2514

2762

3101

4

2139

2330

2393

2577

2826

3168

5

2204

2393

2454

2639

2894

3235

6

2269

2454

2514

2698

2970

3299

7

2330

2514

2577

2762

3041

3357

8

2393

2577

2639

2826

3101

3416

9

2454

2639

2698

2894

3168

3476

10

2514

2698

2762

2970

3235

3536

11

0

2762

2826

3041

3299

3602

12

0

0

2894

3101

3357

3668

13

0

0

2970

3168

3416

3728

14

0

0

3041

3235

3476

3785

15

0

0

3101

3299

3536

3842

Uitloopbedrag 1

2639

2894

3235

3476

3668

3961

Uitloopbedrag 2

0

3041

3357

3668

3785

4085

Uitloopbedrag 3

0

0

0

3785

3903

4217

Bijlage 10

Bij LOGA-brief

TAZ/U201700653

CAR: bijlage IVa1

Salarisschalen kunstzinnige vorming per 1 januari 2018

ervaringsjaar/

periodiek

5

6

7

8

9

10

Aanloopbedrag 1

1846

1884

1923

1974

2237

2616

Aanloopbedrag 2

0

1974

2033

2103

2365

2738

Aanloopbedrag 3

0

0

0

2237

2490

2869

0

1923

2103

2171

2365

2616

2937

1

1974

2171

2237

2428

2678

3015

2

2033

2237

2303

2490

2738

3086

3

2103

2303

2365

2551

2803

3148

4

2171

2365

2428

2616

2869

3215

5

2237

2428

2490

2678

2937

3284

6

2303

2490

2551

2738

3015

3349

7

2365

2551

2616

2803

3086

3408

8

2428

2616

2678

2869

3148

3467

9

2490

2678

2738

2937

3215

3528

10

2551

2738

2803

3015

3284

3589

11

0

2803

2869

3086

3349

3656

12

0

0

2937

3148

3408

3723

13

0

0

3015

3215

3467

3784

14

0

0

3086

3284

3528

3842

15

0

0

3148

3349

3589

3899

Uitloopbedrag 1

2678

2937

3284

3528

3723

4020

Uitloopbedrag 2

0

3086

3408

3723

3842

4146

Uitloopbedrag 3

0

0

0

3842

3962

4280

Bijlage 11

Bij LOGA-brief

TAZ/U201700653

CAR: bijlage IIb

Vergoedingentabel betreffende de vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer per 1 augustus

2017

 

jaarvergoeding

uurbedrag oefeningen en cursussen e.d.

uurbedrag voor brandbestrijding en hulpverlening

uurbedrag voor langdurig aanwezigheid

1. Aspirant manschap A

344

10,66

19,92

13,27

2 Manschap A, Chauffeur, Voertuigbediener, Gaspakdrager, Brandweerduiker, Verkenner gevaarlijke stoffen

344

12,24

23,01

15,33

3. Manschap B, Duikploegleider, langer dan 5 jaar manschap A, manschap A en ten minste twee specialisaties uit categorie 2

344

13,57

25,46

16,98

4. Bevelvoerder

517

17,01

31,98

21,31

5. Officier van dienst

4075

0,00

40,75

0,00

6. Hoofdofficier van dienst, adviseur gevaarlijke stoffen

5852

0,00

58,52

0,00

7. Commandant van dienst

8705

0,00

65,31

0,00

Bijlage 12

Bij LOGA-brief

TAZ/U201700653

 

CAR: bijlage IIb

Vergoedingentabel betreffende de vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer per 1 januari 2018

 

Jaarvergoeding

uurbedrag oefeningen en cursussen e.d.

uurbedrag voor brandbestrijding en hulpverlening

uurbedrag voor langdurig aanwezigheid

1. Aspirant manschap A

349

10,82

20,22

13,47

2 Manschap A, Chauffeur, Voertuigbediener, Gaspakdrager, Brandweerduiker, Verkenner gevaarlijke stoffen

349

12,42

23,36

15,56

3. Manschap B, Duikploegleider, langer dan 5 jaar manschap A, manschap A en ten minste twee specialisaties uit categorie 2

349

13,77

25,84

17,23

4. Bevelvoerder

525

17,27

32,46

21,63

5. Officier van dienst

4136

0,00

41,36

0,00

6. Hoofdofficier van dienst, adviseur gevaarlijke stoffen

5940

0,00

59,40

0,00

7. Commandant van dienst

8836

0,00

66,29

0,00

Bijlage 13

Bij LOGA-brief

TAZ/U201700653

CAR: bijlage IIc

Gebruteerde Vergoedingsbedragen betreffende vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer per 1 augustus 2017

 

jaarvergoeding

uurbedrag oefeningen en cursussen e.d.

uurbedrag voor brandbestrijding en hulpverlening

uurbedrag voor langdurig aanwezigheid

1. Aspirant manschap A

348

10,80

20,26

13,49

2. Manschap A, Chauffeur, Voertuigbediener, Gaspakdrager, Brandweerduiker, Verkenner gevaarlijke stoffen

348

12,47

23,47

15,64

3. Manschap B, Duikploegleider, langer dan 5 jaar manschap A, manschap A en ten minste twee specialisaties uit categorie 2

348

13,82

25,87

17,26

4. Bevelvoerder

525

17,30

32,46

21,64

5. Officier van dienst

4153

0,00

41,53

0,00

6. Hoofdofficier van dienst, adviseur gevaarlijke stoffen

5958

0,00

59,58

0,00

7. Commandant van dienst

8869

0,00

66,47

0,00

Bijlage 14

Bij LOGA-brief

TAZ/U201700653

CAR: bijlage IIc

Gebruteerde Vergoedingsbedragen betreffende vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer per 1 januari 2018

 

jaarvergoeding

uurbedrag oefeningen en cursussen e.d.

uurbedrag voor brandbestrijding en hulpverlening

uurbedrag voor langdurig aanwezigheid

1. Aspirant manschap A

353

10,96

20,56

13,69

2. Manschap A, Chauffeur, Voertuigbediener, Gaspakdrager, Brandweerduiker, Verkenner gevaarlijke stoffen

353

12,66

23,82

15,87

3. Manschap B, Duikploegleider, langer dan 5 jaar manschap A, manschap A en ten minste twee specialisaties uit categorie 2

353

14,03

26,26

17,52

4. Bevelvoerder

533

17,56

32,95

21,96

5. Officier van dienst

4215

0,00

42,15

0,00

6. Hoofdofficier van dienst, adviseur gevaarlijke stoffen

6047

0,00

60,47

0,00

7. Commandant van dienst

9002

0,00

67,47

0,00

Het Dagelijks Bestuur

8 november 2017