Officiele publicatie

Concept Woonwagenbeleid Neerijnen 2016

Burgemeester en wethouders van Neerijnen maken het concept Woonwagenbeleid Neerijnen 2016 bekend.

Het beleid is er op gericht om de woonwagenlocatie De Griend te normaliseren en te herstructureren.

Het conceptbeleid ligt vanaf 23 september 2016 gedurende 6 weken ter inzage en kan op afspraak worden ingezien.

Gedurende de periode van ter inzage legging kan eenieder een inspraak reactie indienen.

Burgemeester en wethouders van Neerijnen

22 september 2016