Officiele publicatie

Evenementenvergunning, 11/11-bal en carnaval 2018, 11 november 2017 en 9, 10 en 20 februari 2018, Stichting Varkens- en Kraaienland Varik-Heesselt, Varik

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • evenementenvergunning voor 11/11-bal en carnaval 2018 op 11 november 2017 en 9, 10 en 20 februari 2018 te Varik namens Stichting Varkens- en Kraaienland Varik-Heesselt verzonden 12 oktober 2017.

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.