Officiele publicatie

Evenementenvergunning, Planten- en boekenmarkt op 9 juni 2018, Lions Club Neerijnen-Rivierenland, Neerijnen

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • evenementenvergunning voor Planten- en boekenmarkt op 9 juni 2018 te Neerijnen namens Lions Club Neerijnen-Rivierenland verzonden 13 december 2017.

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen.