Officiele publicatie

Evenementenvergunning voor Carbidschieten, 30 december 2017, Carbidteam, Hellouw

Door de gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • Evenementenvergunning voor Carbidschieten op 30 december 2017 te Hellouw namens Carbidteam Hellouw verzonden 18 december 2017.

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.