Officiele publicatie

Evenementenvergunning voor carbidschieten, 31 december 2017, The Old Kids, Varik

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • evenementenvergunning voor carbidschieten te Varik op 31 december 2017 namens The Old Kids verzonden 22 december 2017;

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.