Officiele publicatie

Evenementenvergunning voor een 42e winterserie wandelingen, 6 januari en 3 februari 2018, CWSV Prinses Marijke, Neerijnen

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • evenementenvergunning voor een 42e winterserie wandelingen op 6 januari en 3 februari 2018 namens CWSV Prinses Marijke verzonden 8 januari 2018;

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.