Officiele publicatie

Evenementenvergunning voor Hallopijnen, 27 oktober 2017, Stichting Dorpstafel Est, Opijnen

Door de gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • evenementenvergunning voor Hallopijnen op 27 oktober 2017 te Opijnen namens Stichting Dorpstafel Est verzonden 4 oktober 2017.

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.