Officiele publicatie

Evenementenvergunning voor Halloween spooktocht, 28 oktober 2017, Stichting Halloween and More, Tuil

Door de gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • evenementenvergunning voor Halloween spooktocht op 28 oktober 2017 te Tuil namens Stichting Halloween and More verzonden 30 augustus 2017.

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.