Officiele publicatie

Evenementenvergunning voor Kerstmarkt, 18 december 2017, Gemeente Neerijnen

Door de gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • evenementenvergunning voor Kerstmarkt op 18 december 2017 te Neerijnen namens Gemeente Neerijnen verzonden 18 december 2017.

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.