Officiele publicatie

Evenementenvergunning voor Ruilbeurs voor onderdelen van trekkers en tractoren, 6 januari 2018, Betuwse Historische Tractoren Club, Zennewijnen

Door de gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • evenementenvergunning voor Ruilbeurs voor onderdelen van trekkers en tractoren op 6 januari 2018 te Zennewijnen namens Betuwse Historische Tractoren Club verzonden 6 december 2017.

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.