Officiele publicatie

Fietsenregeling 2015-2016 en Regeling vakbondscontributie 2015-2016

Het Dagelijks Bestuur van Omgevingsdienst Rivierenland

maakt bekend:

1. De Fietsenregeling 2015-2016;

2. De regeling vakbondscontributie 2015-2016.

Vastgesteld bij parafenbesluit van 21 oktober 2015.

Voor de inwerkingtreding van de regelingen en besluiten wordt verwezen naar de betreffende regelingen.

Bovenstaande regelingen liggen gedurende kantooruren ter inzage op het kantoor van de Omgevingsdienst Rivierenland, Burg. van Lidth de Jeudelaan 3, 4001 VK Tiel. Voor informatie over het raadplegen van de regelingen kunt u contact opnemen met het secretariaat via (0344) 57 93 14.

Tiel, 21 oktober 2015

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Rivierenland
Namens deze: drs. A. Schipper