Officiele publicatie

Gewijzigde Drank- en Horecavergunning, St. Beheer en exploitatie Kulturhus Haaften, Vredeplein 1, Haaften

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken: 

  • Gewijzigde Drank- en Horecavergunning voor St. Beheer en exploitatie Kulturhus Haaften aan het Vredeplein 1 te Haaften verzonden 19 augustus 2016;

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.