Officiele publicatie

Gewijzigde Drank- en Horecavergunning, Uitspanning het Stroomhuis, Van Pallandtweg 1, Neerijnen

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken: 

  • Gewijzigde Drank- en Horecavergunning voor Uitspanning het Stroomhuis aan de Van Pallandtweg 1 te Neerijnen verzonden 17 augustus 2016.

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.