Officiele publicatie

Gewijzigde standplaatsvergunning, 1 april 2016 t/m 1 april 2017, de Dreef, Haaften

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • -
    Gewijzigde standplaatsvergunning voor van 1 april 2016 t/m 1 april 2017 aan de Dreef te Haaften verzonden 27 december 2016;

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen