Officiele publicatie

Gewijzigde standplaatsvergunning, 1 juni 2015 t/m 1 juni 2020, Dreef, Haaften

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • -
    Gewijzigde standplaatsvergunning van 1 juni 2015 t/m 1 juni 2020 aan de Dreef te Haaften verzonden 27 december 2016; 

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen