Officiele publicatie

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een 2e inrit, Beatrixstraat 2, 4174 GD, Hellouw

intrekken aanvraag vergunning, Beatrixstraat 2, 4174 GD, Hellouw, het realiseren van een 2e inrit (30-1-2017)