Officiele publicatie

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, uitbreiden van een vleeshouderij en bouw van een stal, Tinnegieter 2a, 4174 LG, Hellouw

intrekken aanvraag vergunning, Tinnegieter 2a, 4174 LG, Hellouw, het uitbreiden van een vleeshouderij en bouw van een stal (21-6-2017)