Officiele publicatie

Ingetrokken omgevingsvergunning, gedeeltelijk intrekking reeds verleende vergunning (schuur), Zandstraat 15, Opijnen

intrekken vergunning, Zandstraat 15, Opijnen, gedeeltelijk intrekking reeds verleende vergunning (schuur) (23-6-2016)